35 000
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën


Nr. 42
MOTIE VAN DE LEDEN BAUDET EN HIDDEMA

Voorgesteld 21 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet nu voornemens is de kosten van de afschaffing van de dividendbelasting
bij mkb en zzp-ondernemers neer te leggen;


overwegende dat Nederlandse ondernemers al onevenredig zwaar getroffen zijn in de
crisis en deze voor een groot deel hebben moeten dragen;


roept de regering op, mkb'ers en zzp'ers niet op te laten draaien voor de kosten van
de afschaf van de dividendbelasting en de lasten voor ondernemers niet verder te verhogen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Baudet
Hiddema