35 000
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën


Nr. 32
MOTIE VAN HET LID KROL C.S.

Voorgesteld 21 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de geraamde koopkrachttoename over 2017 en 2018 voor gepensioneerden
totaal niet is waargemaakt en zelfs fors in de min is geëindigd;


verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat er een dik verdiende inhaalslag terechtkomt
in de portemonnee van gepensioneerden,


en gaat over tot de orde van de dag.


Krol
Marijnissen
Wilders
Klaver
Kuzu
Baudet