34 966 EU-voorstel: Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM (2018) 212


Nr. 6 MOTIE VAN HET LID DEN BOER

Voorgesteld 13 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voorstel 2018/0104 van de Europese Commissie de disproportionele
maatregel bevat om verplicht vingerafdrukken op te nemen als biometrisch kenmerk op
ID-kaarten;


constaterende dat de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken heeft toegezegd te onderzoeken
welke lidstaten bovenstaande mening delen;


verzoekt de regering, na deze inventarisatie een ronde te maken langs deze lidstaten
om medestanders te vinden om het verplicht opnemen van vingerafdrukken voor ID-kaarten
in de betreffende verordening te veranderen in een optionele mogelijkheid;


verzoekt de regering, daarnaast tegen deze verordening te stemmen in de Raad indien
het de verplichting tot het opnemen van vingerafdrukken op ID-kaarten bevat,


en gaat over tot de orde van de dag.

Den Boer