34 950
X
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2017


Nr. 9
MOTIE VAN HET LID EMIEL VAN DIJK 

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Rekenkamer constateerde dat de administratie van de centrale voorraad
munitie bij het Munitiebedrijf niet op orde was;


overwegende dat de administratie van munitie vanwege de veiligheid altijd overeen
moet komen met de feitelijke situatie;


overwegende dat de munitieopslag veilig moet zijn voor het personeel en de omgeving;

verzoekt de regering, de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer betreffende de administratie
van de munitieopslag over te nemen en onderzoek te doen of dit probleem breder binnen
Defensie speelt dan enkel bij de munitieopslag,


en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk