34 950
V
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017


Nr. 9
MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om, buitenlandse militaire missies zo snel mogelijk af te bouwen
en geen nieuwe missies aan te gaan,


en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon