34 932
Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet
van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden


Nr. 8
MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN DIKS

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in brede zin te onderzoeken of het aantal militaire luchthavens
dat er nu is, kan worden verminderd,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Raan
Diks