34 932
Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet
van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden


Nr. 6
MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN KERSTENS

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat diverse omwonenden van militaire luchthavens ontevreden zijn over
de samenwerking met deze luchthavens en zich vaak niet serieus genomen voelen;


verzoekt de regering, de militaire luchthavens nadrukkelijk aan te sporen zich op
te stellen als een goede buur,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Raan
Kerstens