34 919
Defensienota


Nr. 18
MOTIE VAN HET LID STOFFER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat na de invoering van de F-35 langdurig een groep van vier jachtvliegtuigen
kan worden ingezet;


overwegende dat voor het realiseren van de doelen op het veilig blijven, veiligheid
brengen en veilig verbinden een groter aantal jachtvliegtuigen wenselijk of noodzakelijk
kan zijn;


verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre de aanschaf van een groter aantal
F-35's noodzakelijk is en wat de mogelijkheden daarvoor zijn,


en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer