34 919
Defensienota


Nr. 17
MOTIE VAN HET LID STOFFER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat tijdens de NAVO-top in Wales in 2014 is afgesproken dat het Nederlandse
Defensiebudget wordt verhoogd richting 2% van het bbp in 2024;


overwegende dat de Defensienota hoofdzakelijk ingaat op de versterking van de krijgsmacht
tijdens deze kabinetsperiode, maar onduidelijk is over de periode 2020–2024;


verzoekt de regering, conform de NAVO-norm en in lijn met de aangenomen motie-Dijkgraaf
over langjarige financieringssystematiek (34 775 X, nr. 57), prioriteit te geven aan een spoedige uitwerking van een perspectief op Defensie
na 2020,


en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer