34 919
Defensienota


Nr. 16
MOTIE VAN DE LEDEN BELHAJ EN VOORDEWIND

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, in lijn met het regeerakkoord, de voorspelbaarheid en schokbestendigheid
van de materieelbegroting van Defensie moeten worden vergroot;


constaterende dat een begrotingsfonds, conform de systematiek van het Infrastructuurfonds,
bijdraagt aan de continuïteit van de investeringsplanning;


constaterende dat de planfase en realisatie van investeringen in defensiematerieel
gemiddeld een aantal jaren duren en beheer en onderhoud ook doorlopen;


verzoekt de regering wetgeving voor te bereiden voor het instellen van een begrotingsfonds
(als bedoeld in de Comptabiliteitswet 2016, artikel 2, lid 11) voor Defensie,


en gaat over tot de orde van de dag.


Belhaj
Voordewind