34 919
Defensienota


Nr. 15
MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN PLOUMEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huidige personele kracht van de krijgsmacht niet voldoende is;

tevens constaterende dat er geen reële verwachting is dat het aantal van 5.600 onvervulde
vacatures over een jaar is vervuld;


van mening dat het uitgangspunt om prioriteit te geven aan het personeel van de krijgsmacht
terecht is;


tevens van mening dat de uitvoering van deze prioriteit vooralsnog onduidelijk is;

verzoekt de regering, te onderzoeken welke extra middelen nodig zijn om in het kader
van de Defensienota op het gebied van salaris, arbeidsvoorwaarden en opleiding vast
te stellen hoe op korte termijn extra personeel kan worden geworven,


en gaat over tot de orde van de dag.


Karabulut
Ploumen