34 919
Defensienota


Nr. 14
MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de inzet van drones vaker plaatsvindt en steeds eenvoudiger wordt
voor niet-statelijke actoren;


overwegende dat Defensie nog niet over voldoende counterdronesmiddelen beschikt;

verzoekt de Minister, in te zetten op het ontwikkelen van counterdronescapaciteiten en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot