34 919
Defensienota


Nr. 11
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Defensienota een bedrag van 20 miljoen euro structureel voor
cyberdefensie wordt vrijgemaakt en hiermee gedurende deze kabinetsperiode slechts
één cyberoperatie kan worden uitgevoerd;


verzoekt de regering bij de nog uit te werken cyberstrategie expliciet te onderzoeken
of de beschikbare capaciteit van het Defensie Cyber Commando voldoende is om cyberdreigingen
het hoofd te kunnen bieden, en tevens te onderzoeken of en hoe cyber offensief – indien
opportuun en proportioneel – ingezet zou kunnen worden in het kader van het verdedigen
van de internationale rechtsorde,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks