34 919
Defensienota


Nr. 10
MOTIE VAN HET LID EMIEL VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Koninklijke Marechaussee zwaar onderbezet is;

constaterende dat door deze onderbezetting er (tijdelijk) burgers ingezet werden bij
de bewaking van onze grenzen op de luchthaven Schiphol;


van mening dat er bij grensbewaking in de regel enkel goed opgeleide en getrainde
marechaussees ingezet zouden moeten worden;


verzoekt de regering om fors meer te investeren in de Koninklijke Marechaussee om
de bewaking van onze nationale grenzen te versterken,


en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk