34 911
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband
met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld
voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)


Nr. 14
MOTIE VAN DE LEDEN ÖZDIL EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 24 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het wetsvoorstel halvering collegegeld de toegankelijkheid van het
hoger onderwijs moet vergroten;


overwegende dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs nog meer wordt vergroot
door te focussen op studenten wier ouders weinig of niet mee kunnen betalen aan de
opleiding;


verzoekt de regering, het collegegeld in het eerste jaar, en voor de lerarenopleidingen
in de eerste twee jaar, met een kwart te verlagen;


verzoekt de regering voorts, de middelen die hierbij vrijkomen te gebruiken om de
aanvullende beurs te verhogen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Özdil
Van den Hul