34 911
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband
met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld
voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)


Nr. 12
MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 24 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering heeft aangekondigd per AMvB het wettelijk collegegeld
voor eerstejaarsstudenten te halveren;


constaterende dat studenten onder bepaalde omstandigheden kiezen voor een deeltijdopleiding;

overwegende dat deze studenten op deze wijze onnodig benadeeld worden ten opzichte
van studenten die elders in het hoger onderwijs aan een studie beginnen;


verzoekt de regering, per AMvB het collegegeld voor wat betreft deeltijdopleidingen
24 maanden in plaats van 12 maanden te halveren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar