34 895
Initiatiefnota van het lid Belhaj: «Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage
aan de energietransitie»


Nr. 7
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 10 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat energieaspecten van missies, zoals beschikbaarheid, toevoer en opslag,
in toenemende mate van strategisch en veiligheidsbelang zijn bij internationale missies;


overwegende dat de risico's omtrent de energievoorziening daarom goed gewogen dienen
te worden bij de besluitvorming over internationale missies;


verzoekt de regering, bij het informeren van de Kamer in zogenoemde artikel 100-brieven
over de militaire inzet in het buitenland voortaan ook de risico's in kaart te brengen
omtrent de beschikbaarheid, toevoer en opslag van brandstoffen en energie,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks