34 895 Initiatiefnota van het lid Belhaj: «Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage
aan de energietransitie»


Nr. 5 MOTIE VAN HET LID SIENOT C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 10 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat samenwerking in de gouden driehoek van Defensie, bedrijfsleven en
kennisinstituten essentieel is om de benodigde energiereductie door middel van R&D
te realiseren;


constaterende dat op dit moment er nog geen concreet plan van aanpak is dat daadwerkelijk
energiereductie-innovatie als uitgangspunt heeft;


verzoekt de regering, met een plan van aanpak te komen waarin de gouden driehoek een
essentiële rol heeft om tot energiereductie te komen, en aan te geven welke middelen
voor de realisatie van de Operationele Energiestrategie beschikbaar zijn,


en gaat over tot de orde van de dag.


Sienot
Belhaj
Bosman
Bruins Slot
Diks