34 895
Initiatiefnota van het lid Belhaj: «Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage
aan de energietransitie»


Nr. 4 HERDRUK1

MOTIE VAN HET LID SIENOT C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 10 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voor de verduurzaming van defensiematerieel noodzakelijk is
om nu de juiste keuzes te maken bij de verwerving van nieuw materieel en te investeren
in onderzoek en ontwikkeling door te zoeken naar samenwerking met relevante industriële
en internationale partners;


constaterende dat duurzaamheid dient bij te dragen aan de operationele effectiviteit
en slagkracht van Defensie;


constaterende dat het uitgaan van fully burdened cost bij aanbesteding van materieel
een ander uitgangspunt is om de rentabiliteit van duurzame aanbestedingen van defensiematerieel
aan te tonen;


overwegende dat het streven naar energiezuinig materieel en energiezuinige systemen
betekent dat het uitgaan van life-cycle-costberekeningen van cruciaal belang kan zijn;


verzoekt de regering om, duurzaamheid onderdeel te laten zijn van de behoeftestelling
voor materieelprojecten;


verzoekt de regering tevens, te onderzoeken welke effecten het opnemen van de life
cycle cost als uitgangspunt heeft voor de materieelspecificaties van een aanbesteding,
en de Kamer hierover te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Sienot
Belhaj
Bosman
Bruins Slot
DiksX Noot
1i.v.m. correctie naam medeondertekenaar