34 832
Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout


Nr. 7
MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 18 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er geen deugdelijke volksraadpleging is gehouden bij de voorgenomen
samenvoeging van Noordwijk en Noordwijkerhout;


overwegende dat daar wel behoefte aan is;

verzoekt de regering, het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk
en Noordwijkerhout op te schorten tot het moment dat er een volksraadpleging is gehouden,


en gaat over tot de orde van de dag.

Krol