34 827
Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer


Nr. 6
MOTIE VAN HET LID VAN DEN BOSCH C.S.

Voorgesteld 18 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat thans het dubbeldorp Spaarndam deels in de gemeente Haarlem en deels
in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ligt;


overwegende dat met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede
en Spaarnwoude en Haarlemmermeer het dorp Spaarndam deels in de gemeente Haarlem en
deels in de nieuwe gemeente Haarlemmermeer komt te liggen;


constaterende dat bij de samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude
en Haarlemmermeer discussie is over de positie van het dubbeldorp Spaarndam;


verzoekt de regering, na voltooiing van het herindelingsproces de provincie Noord-Holland
te verzoeken met de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Haarlem, alsmede met
de inwoners van Spaarndam te verkennen of voor het dorp Spaarndam een grenscorrectie
een duurzame oplossing is en of dit kan rekenen op draagvlak van de inwoners van Spaarndam,
en de Kamer hierover binnen een jaar te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Bosch
Van der Molen
Den Boer
Van der Graaf