34 824
Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens
tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland


Nr. 8
MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S.

Voorgesteld 17 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de gemeente Gorinchem in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
op grond van historische ontwikkelingen en het actuele aanbod van belangrijke voorzieningen,
werkgelegenheid en scholing een centrumfunctie heeft;


constaterende dat Gorinchem na de totstandkoming van de gemeenten Altena, Molenlanden,
Vijfheerenlanden en West-Betuwe naar inwonertal de kleinste gemeente in de regio is;


overwegende dat de regio behoefte heeft aan een krachtige centrumgemeente met voldoende
ontwikkelingsruimte ten behoeve van het voortbestaan van de belangrijke regionale
voorzieningen;


verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de centrumfunctie van Gorinchem behouden
kan blijven met het oog op evenwichtige regionale verhoudingen en de Kamer daarover
te informeren vóór 1 januari 2019,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Molen
Van den Bosch
Den Boer
Van der Graaf