34 824
Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens
tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland


Nr. 7
MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. 

Voorgesteld 17 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland
ontvlechting van de wettelijke samenwerkingsverbanden (veiligheidsregio, GGD en omgevingsdienst)
met zich meebrengt;


constaterende dat voor dit proces een begeleidingscommissie is samengesteld en een
projectleider is aangesteld;


verzoekt de regering in overleg met de betrokken gemeenten de kosten van ontvlechting
van de wettelijke samenwerkingsverbanden zo veel mogelijk te beperken, een regeling
te treffen voor de verdere afwikkeling en de Kamer daarover te informeren vóór 1 december
2018,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Molen
Van der Graaf
Van den Bosch