34 805
Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer


Nr. 10
MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAK EN KROL

Voorgesteld 17 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat niet bij elke voorgenomen herindeling de inwoners wordt gevraagd
naar hun mening;


verzoekt de regering om bij herindelingen als voorwaarde een representatieve burgerraadpleging
te stellen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Raak
Krol