34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 91
MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN PLOUMEN

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat inwijdingsrituelen in het licht van de gangbare kazernecultuur gemakkelijk
een aanleiding of zelfs voorwendsel kunnen zijn voor ontgroening, zoals ook blijkt
uit de praktijk;


constaterende dat de directe aanleiding van de tijgertest een ruime interpretatie
van het begrip «inwijdingsritueel» is, waarbij buitensporig veel drank in het geding
was;


tevens constaterende dat dit ritueel al vele jaren praktijk is bij dit onderdeel en
daarmee kan worden beschouwd als deel uit te maken van de cultuur;


verzoekt de regering, niet langer inwijdingsrituelen toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.


Karabulut
Ploumen