34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 89
MOTIE VAN DE LEDEN PLOUMEN EN KARABULUT

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ongewenst gedrag, zoals pesten, intimidatie en seksueel geweld in
de Nederlandse samenleving en dus ook binnen de krijgsmacht onacceptabel zijn;


constaterende dat niet-functionele ontgroeningspraktijken of inwijdingsrituelen plaatsvinden die leiden tot ongewenst gedrag;

constaterende dat de commissie sociaal veilige werkomgeving Defensie in haar tussenrapportage
stelt dat ontgroeningsrituelen de sociale veiligheid ondermijnen binnen Defensie en
de aanbeveling doet ontgroeningspraktijken of inwijdingsrituelen zo veel mogelijk
uit te bannen;


verzoekt de regering, over te gaan tot een expliciet verbod op ontgroeningen binnen
de krijgsmacht en dit op te nemen in de gedragscode,


en gaat over tot de orde van de dag.


Ploumen
Karabulut