34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 116
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld 16 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is extra personeel aan te trekken om achterstallige
veiligheidscontroles op munitie, zogenaamde «typeclassificaties», sneller uit te voeren,
maar desondanks vasthoudt aan de mogelijkheid voor Defensie om onvoldoende gecontroleerde
munitie in te zetten in spoedeisende omstandigheden middels een tijdelijke ontheffing;


van mening dat mede gelet op het verschrikkelijke dodelijke ongeval in Mali door toedoen
van onvoldoende gecontroleerde mortiergranaten, het onacceptabel is dat onvoldoende
gecontroleerde munitie wordt gebruikt, ook onder zogenaamde «spoedeisende omstandigheden»;


verzoekt de regering, de mogelijkheid tot het verlenen van een ontheffing voor het
tijdelijk gebruik van munitie zonder volledige typeclassificatie te schrappen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks