34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 114
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld 16 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat meerdere nabestaanden van recent omgekomen militairen zich op een
botte en kille manier bejegend voelen door Defensie, waarbij bijvoorbeeld de aanwezigheid
van een of meer advocaten bij de gesprekken tussen hen en Defensie en het gebrek aan
bereidheid van Defensie om verantwoordelijkheid te nemen en excuses aan te bieden
worden geciteerd;


van mening dat bij het contact met nabestaanden van omgekomen militairen empathie
en, wanneer dit op zijn plaats is, het aanbieden van excuses prioriteit dienen te
hebben boven de juridische en financiële belangen van Defensie;


verzoekt de regering, het contact vanuit Defensie jegens nabestaanden van omgekomen
militairen op een meer empathische en ruimhartige manier te organiseren dan nu het
geval is, en de Kamer te informeren over de voorgenomen verbeteringen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks