34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 112
MOTIE VAN HET LID EMIEL VAN DIJK

Voorgesteld 16 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Defensie de afgelopen tijd te maken heeft gehad met incidenten waarbij
onder het Defensiepersoneel gewonden en dodelijke slachtoffers zijn gevallen;


overwegende dat het in het belang is van de direct betrokkenen, de Defensieorganisatie
zelf en de nabestaanden dat de schuldvraag wordt beantwoord;


verzoekt de regering, alle mogelijke middelen in te zetten om het beantwoorden van
de schuldvraag mogelijk te maken en daaraan consequenties te verbinden,


en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk