34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 110
MOTIE VAN HET LID BELHAJ

Voorgesteld 16 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de duidelijke taakstelling waar de commissie-Van der Veer mee belast
was, zoals geformuleerd in het instellingsbesluit en gepubliceerd in de Staatscourant,
niet volledig is uitgevoerd;


constaterende dat de regering verplicht is om de Kamer te informeren en dat deze informatieplicht
is vastgelegd in de Grondwet;


constaterende dat het onwenselijk is wanneer de Kamer niet actief wordt geïnformeerd
wanneer het instellingsbesluit geheel of gedeeltelijk wijzigt;


verzoekt de regering, te allen tijde de Kamer actief te informeren, mocht de taak
die opgenomen is in een instellingsbesluit voor het oprichten van een (tijdelijke)
commissie onverhoopt geheel of gedeeltelijk wijzigen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj