34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 109
MOTIE VAN HET LID BELHAJ

Voorgesteld 16 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de duidelijke taakstelling waar de commissie-Van der Veer mee belast
was, zoals geformuleerd in het instellingsbesluit en gepubliceerd in de Staatscourant,
niet volledig is uitgevoerd;


constaterende dat het volledig uitvoeren van de taken zoals geformuleerd in het instellingsbesluit
noodzakelijk is om inzicht te geven in hoeverre er op enig moment sprake is geweest
van nalatig en/of verwijtbaar handelen;


constaterende dat er nu, na aangifte van nabestaanden, een strafrechtelijk onderzoek
loopt door het OM;


overwegende dat indien er door het OM geen of gedeeltelijk strafrechtelijke vervolging
plaatsvindt, het essentieel is om alsnog het instellingsbesluit volledig uit te voeren;


verzoekt de regering, na het voltooien van het strafrechtelijk onderzoek door het
OM, onderzoek te doen naar de mogelijkheid om tot (aanvullende) interne disciplinaire
maatregelen over te gaan indien er op enig moment sprake is geweest van nalatig en/of
verwijtbaar handelen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj