34 588 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging
van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)


Nr. 71 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAK EN ARISSEN

Voorgesteld 10 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kiezers in een referendum «nee» hebben gezegd tegen de nieuwe
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;


van mening dat de zogenoemde sleepnetfunctie een belangrijke reden was van bezwaar;

verzoekt de regering, om nog voor 1 mei 2018 te komen met een nieuw voorstel waarin
de sleepnetfunctie uit de wet wordt gehaald,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Raak
Arissen