34 252
Evaluatie Aanbestedingswet 2012


Nr. 15
MOTIE VAN DE LEDEN PALLAND EN AARTSEN

Voorgesteld 21 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ondernemers de rechtsbescherming bij aanbestedingen als onvoldoende
ervaren;


overwegende dat diverse aanbestedingsexperts kritisch zijn over de wijze waarop de
rechtsbescherming bij aanbestedingen is geregeld;


overwegende dat adviezen van onder andere de Commissie van Aanbestedingsexperts in
sommige gevallen niet worden afgewacht of opgevolgd;


verzoekt de regering, om met een voorstel te komen om bij aanbestedende diensten een
pas op de plaats zeker te stellen gedurende een lopende aanbestedingsprocedure, indien
de Commissie van Aanbestedingsexperts vóór het moment van inschrijving een klacht
in behandeling heeft en zij een pas op de plaats wenselijk acht gelet op de betrokken
belangen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Palland
Aartsen