32 851
Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) 


Nr. 41
MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.

Voorgesteld 31 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gebrekkige erkenning van diploma's en beroepskwalificaties een van
de drempels is voor grenswerkers;


overwegende dat de grensregio's (provincies, gemeenten, euregio's) in samenwerking
met ITEM een roadmap aan het opstellen zijn voor kansrijke beroepen voor grensoverschrijdend
werken;


verzoekt de regering, de uitkomsten van deze roadmap te delen met de Kamer, structureel
overleg met de grensinfopunten, euregio's, provincies, gemeenten, werkgevers, beroepsorganisaties
en Duitse partners te organiseren en op korte termijn met concrete oplossingen te
komen voor knelpunten in de erkenning van diploma's en beroepskwalificaties,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Graaf
Van der Molen
Den Boer
Middendorp
Özütok