32 851
Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) 


Nr. 40
MOTIE VAN DE LEDEN ÖZÜTOK EN VAN DER GRAAF

Voorgesteld 31 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er Europese afspraken bestaan over de erkenning van hbo- en universitaire
studies en diploma's;


overwegende dat er voor mbo-opleidingen en -diploma's geen Europese afspraken bestaan;

overwegende dat het juist ook voor vakmensen met een mbo-diploma en mbo-studenten
gemakkelijk zou moeten zijn om net over de grens met België of Duitsland te gaan werken
of stage te lopen;


verzoekt de regering, in overleg met Duitsland en België te onderzoeken welke praktische
belemmeringen er nu zijn voor mensen met een mbo-diploma en mbo-studenten en hoe deze
weggenomen zouden kunnen worden, en de Kamer over de uitkomsten hiervan te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Özütok
Van der Graaf