32 847
Integrale visie op de woningmarkt


Nr. 351
MOTIE VAN HET LID RONNES

Voorgesteld 5 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de eisen die het Bouwbesluit stelt onvoldoende zijn om de brand-
en vluchtveiligheid van seniorencomplexen op een aanvaardbaar niveau te hebben;


verzoekt de regering, seniorencomplexen als aparte gebouwfunctie in het Bouwbesluit
op te nemen,


verzoekt de regering tevens, de verdere maatregelen die zij neemt ter verbetering
van de brandveiligheidsproblematiek bij (bestaande) seniorenwoningen samen met de
brandweer op effectiviteit te onderzoeken en waar nodig te verbeteren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes