32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 143
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de NPO wordt geacht een vernieuwingsplan te maken, terwijl hij tegelijkertijd
kampt met teruglopende Ster-inkomsten;


overwegende dat bij vernieuwen onder dergelijke financiële druk, de diversiteit op
redacties en de zekerheid voor werknemers in het geding kunnen komen;


constaterende dat de regering betrokken wil zijn bij de prestatieafspraken in het
op te stellen vernieuwingsplan;


verzoekt de regering om, zorg te dragen voor de waarborging van diversiteit en goed
werkgeverschap binnen de prestatieafspraken, en de Kamer hier voorafgaand aan de begrotingsbehandeling
OCW over te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Hul
Westerveld