32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 141
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de zogenaamde Code van Bordeaux algemeen wordt geaccepteerd als
internationale standaard van ethische regels voor journalisten;


verzoekt de regering, de NPO op te roepen om haar journalistieke medewerkers de Code
van Bordeaux te laten ondertekenen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk