32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 140
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de zogenaamde Code van Bordeaux algemeen wordt geaccepteerd als
internationale standaard van ethische regels voor journalisten;


roept het presidium, op het onderschrijven van de Code van Bordeaux een voorwaarde
te maken voor de accreditatie van parlementaire journalisten,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk