32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 139
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NPO mede wordt gefinancierd met belastinggeld van alle Nederlanders;

verzoekt de regering, de NPO aan te moedigen werk te blijven maken van het verbeteren
van de diversiteit op en achter de schermen, zodat ook de stem van bijvoorbeeld vrouwen,
jongeren en mensen met een migratieachtergrond goed gehoord wordt,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk