32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 138
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek van het CBS blijkt dat slechts 32% van de bevolking
vertrouwen heeft in de pers en dat dit lager is dan het vertrouwen in andere instituties
zoals bijvoorbeeld banken, de Tweede Kamer en de EU;


van mening dat vertrouwen in de pers van fundamenteel belang is, net zoals de vrijheid
van de pers van fundamenteel belang is;


verzoekt de regering, te bezien hoe het vertrouwen in de pers kan worden verbeterd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk