32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 137
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap heeft geratificeerd;


van mening dat mensen met een audiovisuele beperking dezelfde toegang moeten hebben
tot informatie en nieuws;


overwegende dat er meer inzet mogelijk is op het gebied van audiodescriptie en het
gebruik van doventolken;


overwegende dat er slechts incidenteel programma's voorzien zijn van audiodescriptie
voor kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie van 6 tot 18 jaar;


verzoekt de regering om, samen met de doelgroep en de NPO een stappenplan te maken
om relevante programma's, zoals nationale evenementen, van de publieke omroep voor
mensen met een audiovisuele beperking toegankelijk te maken,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Van den Hul
Kwint
Bisschop
Van der Molen
Van der Graaf
Sneller