32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 136
MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat draagvlak van omroepen wordt gemeten door uit te gaan van ledenaantallen;

overwegende dat het voor met name jonge mensen niet vanzelfsprekend is lid te worden
van een omroep en daarmee het ledenaantal niet alles zegt over draagvlak;


overwegende dat het voor de toekomst van de publieke omroep van belang is dat de wensen
van jonge generaties ook worden meegenomen;


verzoekt de regering, onderzoek te doen naar verschillende manieren om draagvlak voor
omroepen te meten en dit mee te nemen in de nieuwe visie over de publieke omroep,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Van den Hul