32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 134
MOTIE VAN HET LID KWINT

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet binnen afzienbare tijd met een langetermijnvisie op
de rol van-de publieke omroep komt;


overwegende dat een brede discussie over de vorm van de publieke omroep binnen het
stelsel van belang is;


verzoekt de regering, in deze visiebrief ook de mogelijkheid mee te nemen van een
volledig reclamevrije publieke omroep,


en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint