32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 133
MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de publieke omroep zo veel mogelijk aan wil sluiten bij de Wet normering
topinkomens, zodat er bij de publieke omroep niet meer verdiend mag worden dan een
ministerssalaris;


constaterende dat er nog steeds een uitzondering geldt voor personeel dat ook via
een productiemaatschappij kan worden ingehuurd, waardoor door de stapeling van inkomen
meer kan worden verdiend dan de WNT-norm;


constaterende dat de motie-Pechtold de publieke omroep vraagt om met een plan voor
de toekomst te komen;


verzoekt de regering met de publieke omroep afspraken te maken om in deze toekomstvisie
ook een plan op te nemen om het omzeilen van de Wet normering topinkomens via productiemaatschappijen
te voorkomen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld