32 757
Bouwbesluit


Nr. 164
MOTIE VAN HET LID VAN EIJS

Voorgesteld 11 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in gebouwen in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van technologie;

constaterende dat het kabinet inzet op een vrijblijvende en flexibele opzet van de
Smart Readiness Indicator;


overwegende dat de Smart Readiness Indicator inzicht geeft in de technologische paraatheid
van gebouwen en bewustwording over slimme bouwtechnologie stimuleert;


verzoekt de regering, de Kamer na implementatie van de Smart Readiness Indicator hierover
te informeren en daarbij op te nemen hoe ze hier invulling aan geeft,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van Eijs