32 757
Bouwbesluit


Nr. 162
MOTIE VAN HET LID KOERHUIS

Voorgesteld 11 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de Richtlijn energieprestatie gebouwen volgt dat bij nieuwbouw
en ingrijpende renovatie laadpalen voor elektrische auto's moeten worden aangelegd
bij gebouwen met meer dan tien parkeervakken;


constaterende dat de richtlijn hiervoor een uitzonderingsmogelijkheid biedt voor het
mkb;overwegende dat laadpalen voor mkb'ers erg duur kunnen zijn;
overwegende dat MKB-Nederland heeft aangegeven de keuzevrijheid voor laadpalen bij
de kleinere ondernemers zelf te willen laten;verzoekt de regering, gebruik te maken van de uitzonderingsmogelijkheid, zodat mkb'ers
niet verplicht laadinfrastructuur hoeven aan te leggen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis