32 757
Bouwbesluit


Nr. 161
MOTIE VAN HET LID KOERHUIS

Voorgesteld 11 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel ontwerpen van bouwprojecten al gemaakt zijn voor bouwaanvragen
die rond de implementatiedatum van de Richtlijn energieprestatie gebouwen van 10 maart
2020 worden ingediend;


overwegende dat de regering nog niet duidelijk heeft gemaakt dat die bouwaanvragen
geen vertraging oplopen;


verzoekt de regering, gebruik te maken van de uitstelmogelijkheid voor bouwaanvragen
tot 10 maart 2021 bij het verplicht aanleggen van laadinfrastructuur,


en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis