32 757
Bouwbesluit


Nr. 160
MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN RONNES

Voorgesteld 11 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister nog niet de mkb-toets uit heeft gevoerd voor de Richtlijn
energieprestatie gebouwen;


overwegende dat de richtlijn niet tot hoge regeldruk en hoge kosten mag leiden;

verzoekt de regering, voor ingang van de richtlijn de mkb-toets uit te voeren, en
de Kamer hierover te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Koerhuis
Ronnes