32 637
Bedrijfslevenbeleid


Nr. 305
MOTIE VAN HET LID ALKAYA

Voorgesteld 5 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de chemietak van AkzoNobel wordt verkocht aan de Amerikaanse investeerder
Carlyle;


voorts constaterende dat de miljardenopbrengst voor het overgrote deel naar de aandeelhouders
gaat, terwijl het pensioenfonds een gat heeft van 400 miljoen euro en medewerkers
een groot deel van hun pensioentoezegging dreigen te verliezen;


verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen voor een storting van 400 miljoen
euro in het pensioenfonds door Carlyle en dit investeringsbedrijf te wijzen op hun
verantwoordelijkheid voor de 2.500 medewerkers die zij overnemen van een eeuwenoud
Nederlands bedrijf,


en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya